Skjul menu 150% 200%

Det kimer nu til julefest

Senest opdateret af Alice Raunsbæk d. 19 Dec 2011 kl. 19:14:45

N. F. S. Grundtvig, 1817

1. (Oprindeligt 1.)
Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

2. (Oprindeligt 2.)
O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunger under sky,
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder hører nyt fra Gud!

3. (Oprindeligt 3-4)
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådesbud!

4. (Oprindeligt 13.)
O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.

5. (Oprindeligt 14.*)
Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld,
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.

6. (Oprindeligt 15.)
Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!

7. (Oprindeligt 17.)
Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol!

8. (Oprindeligt 18.)
Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og himmeldåb,
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

9. (Oprindeligt 19.)
Kom, Jesus, vær min hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang
dig takke højt vor nytårssang!

Komplet udgave

Fra Kalliope.org

1.
Det kimer nu til Jule-Fest,
Det kimer for den høie Giæst,
Som steg til lave Hytter ned,
Med Nytaars-Gaver: Fryd og Fred!

2.
O, kommer med til Davids By,
Hvor Engle kvæde høit i Sky!
O følger med paa Marken ud,
Hvor Hyrder høre Nyt fra Gud!

3.
See hist i Lysets Klædebon
Blandt Hytte-Børn en Himmel-Aand!
Hør Paradisets Nattergal
Slaae Jubel-Slag i Graadens Dal!

4.
Hvor Rachel græd for sine Smaa,
Det klinger nu, som Orgler gaae:
Vær glad i Gud og græd ei saa!
De Døde skal igien opstaae!

5.
Hvor David gik i Ungdoms Aar
Som salvet Drot og vogted Faar,
Der aabenbares Hyrder nu
Hvad Aanden David skiød i Hu!

6.
Ved Natte-Tid i Hyrde-Lag
Forkynde Engle Herrens Dag;
Hør efter, hør, og føl i Bryst,
Nu Støvet skal faae Engle-Røst!

7.
O, hør den store Glædes Tolk,
Med Jule-Salmen til Guds Folk!
I Bethlehem, i Davids By,
Giør Naade-Solen Morgen-Gry!

8.
I Bethlehem er Christus fød,
Vor Frelser-Mand fra Synd og Død!
Nu kom den store Løvsals-Fest,
Nu blev Jehovah Hyttens Giæst!

9.
I Klude svøbt, i Krybbe lagt,
Er han, som giver Lys til Dragt!
O, ton fra Himmel, ton fra Jord
Halleluja i fulde Chor!

10.
Her prises af Ufaldnes Chor
Guds Naade mod den faldne Jord;
Den Synder, som vil tie her,
Ei Naaden er, men Dommen værd!

11.
O, vær velkommen, ædle Giæst!
Fra Himlen høit du kommen est!
Giv Selv min Tak en værdig Tolk,
Du Naade-Soel for Gravens Folk!

12.
O Rigmands Søn af Evighed!
Hvor komst du fattig dog herned,
For mig utro, giældbundne Svend
At giøre hovedrig igien!

13. /4.*
Al Verden, nok saa vid og lang,
Til Vugge var jo dig for trang,
For ringe, om med Guld tilredt,
Og perlestukket, silkebredt!

14.
Men for af Smaat at giøre Stort,
Af Stort du her saa Lidt har gjort,
I Krybbe lagt, i Klude svøbt,
En Himmel-Seng du mig har kiøbt!

15.
Velan, min Sjæl, saa vær nu glad,
Og hold din Jul i Davids Stad!
Ja, priis din Gud i allen Stund
Med liflig Sang af Hjertens Grund!

16.
O, fryd dig, Mark, syng høit du Skov!
I Muldet gaaer nu Herrens Plov,
Og selv Han lægger Sæd i Jord
Til Himmel-Brød paa Alter-Bord!

17.
Ja, sjunge hver, som stamme kan:
Nu tændtes Lys i Skyggers Land,
Og ret som Midnats-Hanen goel,
Blev Jakobs Stjerne til en Soel!

18.
Nu kom han, Patriarkers Haab,
Med Nytaars-Sang og Himmel-Daab,
Og Barnet tyder nu i Vang
Hvad David dunkelt saae og sang!

19.
Kom Jesus! vær vor Hytte-Giæst!
Hold selv i os din Jule-Fest!
Da skal med Davids Harpe-Klang
Dig takke høit vor Nytaars-Sang!

Alice Raunsbæk© Copyright 2024 - Powered by Frog CMS - Kontakt

Nyheder

Intet nyt under solen

Senest opdateret af Alice Raunsbæk d. 30 Jan 2023 kl. 09:59:24

Det bliver løbende tilføjet opskrifter.

Spil er en ny sektion, hvor reglerne for nogle af familiens spil vil blive lagt ind (når nu engang jeg når til det).

Sitemap