Skjul menu 150% 200%

Satanisme

Senest opdateret af Alice Raunsbæk d. 11 Sep 2011 kl. 12:42:23

Da jeg synes at Satanisme er et interessant emne gik jeg lidt på opdagelse for at finde noget om det.

Det forholder sig uheldigvis sådan at nogle har en rimlig forskruet ide om hvad Satanisme er og hvordan satanister er. Jeg håber at alle der kommer forbi den her side som minimum vil læse lidt af det, her under.
Hvis du vil vide mere om Satanisme vil jeg anbefale at du læser ‘Ofte stillede spørgsmål på http://www.sataniskforum.dk/ =0)

Jordens 11 Sataniske Regler


1. Du må ikke sige din mening eller give gode råd, medmindre du bliver spurgt.
2. Fortæl ikke andre om dine vanskeligheder, medmindre du er sikker på at nogen vil h øre dem.
3. Når du er i en fremmed hule, respekter da værten. Ellers bør du ikke gå ind.
4. Hvis en gæst i din hule generer dig, behandl ham grusomt og forjag ham uden nåde.
5. Gå ikke i seng med nogen, uden du entydigt er blevet inviteret hertil.
6. Du må ikke tage, hvad der ikke tilhører dig, medmindre nogen føler sig bela stet heraf og skriger om at blive befriet.
7. Anerkend magiens magt, hvis du har benyttet den med succes. Benægter du magien s magt, efter du har brugt den med et godt resultat mister du alt, hvad du har skaffet dig.
8. Du skal ikke beklage dig over noget, der ikke angår dig.
9. Du må ikke gøre små børn fortræd.
10. Dræb ikke noget i kke-menneskeligt dyr, medmindre du er blevet angrebet eller vil skaffe føde.
11. Krænk ikke nogen, mens du går i offentligt territorium. Bliver du selv krænket, så bed ham om at holde op. Gør han ikke det. Så tilintetgør ham

De 21 Satanistiske Punkter


1. Respektér ikke medlidenhed eller svaghed, for deter en sygdom, der gør de syge stærke.
2. Test altid din styrke for deri ligger success.
3. Søg glæde i sejr – men aldrig i fred.
4. Nyd et kort hvil hellere end et langt.
5. Kom som en mejetærsker, for således vil du så.
6. Elsk aldrig noget så meget at du ikke kan se det dø.
7. Byg ikke på sand, men på sten. Og byg ikke for i dag eller i går men for altid.
8. Stræb altid efter mere, for en erobring er aldrig slut.
9. Og dø hellere end at lade dig undertrykke.
10. Skab ikke kunstværker men sværd til at dræbe, for deri ligger stor kunst.
11. Lær at løfte dig over dig selv så du kan triumfere over alt.
12. De levendes blod giver næring til de nyes frø.
13. Han, der står på toppen af den højeste pyramide af kranier kan se længst.
14. Fornægt ikke kærligheden. Behandl den som en fremmed men vær retfærdig.
15. Alt stort er bygget på sorg.
16. Stræb ikke kun fremad men opad, for storhed ligger i det højeste.
17. Kom som en frisk stærk vind, der bryder igennem men også skaber.
18. Lad kærligheden til livet være et mål, men lad dit højeste mål være storhed.
19. Ingenting er smukt undtagen manden: Men smukkest af alt er kvinden.
20. Fjern alle forestillinger og løgne for de hindrer de stærke.
21. Hvad der ikke slår ihjel gør stærkere.

De 9 Sataniske Erklæringer/Bud


1. Satan repræsenterer nydelse, ikke afholdenhed!
2. Satan repræsenterer vital eksistens, ikke åndelige tågedrømme!
3. Satan repræsenterer ubesmittet visdom, ikke hyklerisk selvbedrag!
4. Satan repræsenterer mildhed over for dem, der fortjener det, ikke kærlighed spildt på uværdige!
5. Satan repræsenterer hævn, ikke at vende den anden kind til!
6. Satan repræsenterer ansvarlighed over for de ansvarlige, ikke omsorg for psykiske vampyrer!
7. Satan repræsenterer mennesket som blot et andet dyr, undertiden bedre, men ofte værre end dem, der går på alle fire, et dyr, som på grund af sin ‘guddommelige, åndelige og intellektuelle udvikling’ er blevet det ondeste af alle dyr!
8. Satan repræsenterer alle de såkaldte synder, efter som de alle fører til fysisk, mental eller følelsesmæssig tilfredsstillelse!
9. Satan har været kirkens bedste ven nogen sinde, fordi han har holdt den travlt beskæftiget i alle disse år!

De 9 Sataniske Synder

1. Dumhed
Den største af de Sataniske synder. Det er ærgerligt, at dumhed ikke gør ondt. Uvidenhed er en ting, men vores samfund øger sin fremgang pga. dumhed. Det er afhængigt af, at folk gør nøjagtig hvad de får besked på. Medierne promoverer rendyrket dumhed som en tilstand, der ikke blot er acceptabel men ligefrem prisværdig. Satanister må lære at gennemskue disse tricks. Vi har ikke råd til at være dumme.

2. Indbildskhed
Tomme forestillinger kan være særdeles irriterende og virker ikke på de grundlæggende regler for Lavere Magi. På lige fod med dumhed er indbildskhed det, der for tiden sørger at holde pengene i cirkulation. Alle er skabt til at føle sig som en stor kanon, uanset om man kan “levere varen” eller ej.

3. Solipsisme
Kan være meget farlig for Satanister. At projektere dine reaktioner og din følsomhed over på andre som sikkert er meget mindre i harmoni med sig selv, end du er. Det er fejlen at forvente, at andre udviser samme hensyn, høflighed og respekt overfor dig, som du – som en naturlig ting – viser dem. Det gør de ikke. I stedet må Satanister forsøge at leve efter flg. “Gør mod andre, som de gør mod dig”. Det virker for de fleste og kræver den største årvågenhed, medmindre du falder for den magelige illusion, at alle er ligesom du.

4. Selvbedrag
Dette findes også i De Ni Sataniske Erklæringer, men fortjener at blive gentaget hér. Endnu en alvorlig synd. Vi skal ikke hylde nogen af de hellige køer, som vi bliver præsenteret for, inklusive de roller, som det forventes, at vi spiller. Flok mentalitet: Dette skulle være klart set fra et Satanisk synspunkt. Det er i orden at indrette sig efter andres ønsker, hvis man selv har fordel deraf. Kun fjolser følger flokken, der lader sig lede af en upersonlig entitet. Løsenet er at vælge sin læremester med omhu, i stedet for at lade sig slavebinde af massernes luner.

5. Floktilpasning
Det er indlysende, fra en satanisk holdning. Det er i orden at tilpasse sig en anden persons ønsker, hvis det i sidste ende kommer dig selv til gode. Men kun fjolser følges med flokken ladende et upersonligt individ styre sig. Løsningen er at være påpasselig med valget af en mester/leder, i stedet for at være slave af flertallets indskydelser.

6. Manglende perspektiv
Dette kan føre til megen smerte for en Satanist. Du må aldrig miste overblikket over, hvem og hvad du er eller hvilken fare du kan være ved selve din eksistens. Vi skriver historie lige nu og her, hver dag. Hav altid det brede historiske og sociale perspektiv in mente. Dette er vigtigt, både hvad angår Lavere og Højere Magi. Få øje på mønstrene og pas tingene sammen, eftersom du ønsker, at tingene skal hænge sammen. Så – for ikke at blive hæmmet af flokkens begrænsninger – vid, at du arbejder på et helt andet plan end resten af verden.

7. Forglemmelse af tidligere rettroenhed
Vær opmærksom på, at dette er en af måderne, hvorpå man hjernevasker folk til at acceptere noget som værende “nyt” og “anderledes”, når der i virkeligheden blot er tale om noget, der førhen var alment accepteret men nu præsenteres i en ny indpakning. Det forventes af os, at vi falder i henrykkelse over skaberens “geni” og glemmer originalen. Dette kendetegner et brug og smid væk samfund.

8. Omvendt produktiv stolthed

Det første ord er vigtigt. Stolthed er en god ting til en vis grænse: dér, hvor du skyller barnet ud med badevandet. Satanismens regel er: hvis det virker for dig, så er det fint. Når det holder op med at virke, når du har malet dig selv inde i et hjørne og den eneste vej ud, er at sige: “Undskyld, jeg tog fejl, jeg ville ønske, vi kunne finde en løsning”, så gør det.

9. Mangel på æstetik

Dette er den fysiske anvendelse af Balance Faktoren. Den er vigtig i Lavere Magi og bør rendyrkes. Det er klart, at for det meste er der ingen, der spinder guld på dette i et forbruger samfund, så derfor nedprioriteres det, men det er et vigtigt Satanisk værktøj, og det bør anvendes for magiens effektivitets skyld. Det er ikke nødvendigvis, hvad der er rart, det er, hvad det er. Æstetik er en meget personlig ting, det afspejler ens natur, men der findes konfigurationer, der er universelt behagelige og harmoniske, som ikke bør fornægtes

Links


Satanisk Forum
Church of Satan

Alice Raunsbæk© Copyright 2024 - Powered by Frog CMS - Kontakt

Nyheder

Intet nyt under solen

Senest opdateret af Alice Raunsbæk d. 30 Jan 2023 kl. 09:59:24

Det bliver løbende tilføjet opskrifter.

Spil er en ny sektion, hvor reglerne for nogle af familiens spil vil blive lagt ind (når nu engang jeg når til det).

Sitemap